Valikoiva näyte

Selectiivinen otos

Selectiivinen otos on tilastotieteessä käytetty menetelmä, jossa tutkimuksen kohteena oleva otos valitaan tarkoituksella tietyin kriteerein. Tämä auttaa tutkijoita keskittymään tiettyihin ominaisuuksiin tai piirteisiin, jotka ovat heidän tutkimuksensa kannalta merkityksellisiä.

Esimerkiksi, jos tutkitaan tietyn ikäryhmän miesten kulutustottumuksia, voidaan ottaa valikoitu otos, joka koostuu vain tästä ryhmästä. Tämä auttaa tutkijoita saamaan tarkempaa tietoa tutkimuksensa kohteena olevasta aiheesta.

Selectiivinen otos voi olla hyödyllinen erityisesti silloin, kun resurssit ovat rajalliset ja tutkimuksen tarkoitusta halutaan rajoittaa tietyllä tavalla. Se voi myös auttaa välttämään turhia kustannuksia ja aikaa, kun tutkimuksessa ei tarvitse ottaa mukaan kaikkia mahdollisia yksilöitä tai tapauksia.

Esimerkkejä selectiivisestä otoksesta:

  • Tutkimus tietyn ikäryhmän opiskelijoiden opiskelutottumuksista
  • Kyselytutkimus tietyn ammattikunnan edustajille heidän työolosuhteistaan
  • Haastattelut vain niiltä henkilöiltä, jotka ovat kokeneet tietyn tapahtuman

Voit lukea lisää selectiivisestä otoksesta Wikipediasta.