Selectief monster

Selectief monster

Selectief monster is een techniek waarbij een onderzoeker een kleine groep uit het algemene populationele selecteert en deze gebruikt om informatie te verzamelen over de hele populatie. Selectief monster is een nuttige techniek voor marktonderzoekers, politieke peilingen, sociaal-wetenschappelijk onderzoek en andere soorten onderzoek.

Selectief monster wordt gebruikt om een representatieve steekproef te nemen van een populatie. Het is een kosteneffectieve methode om informatie te verzamelen over een populatie die te groot is om te onderzoeken. Bovendien is het een betrouwbare methode omdat de steekproef een goede afspiegeling is van de gehele populatie.

Er zijn verschillende manieren waarop een selectief monster kan worden gecreëerd:

  • Stratificatie: De populatie wordt verdeeld in kleinere groepen (strata) met vergelijkbare eigenschappen. Een steekproef wordt vervolgens uit elke stratum genomen.
  • Clusterselectie: In plaats van individuele elementen te selecteren, worden clusters van elementen geselecteerd. De elementen binnen een cluster worden vervolgens geselecteerd.
  • Systematisch selecteren: De elementen worden geselecteerd door een vast patroon te volgen. Bijvoorbeeld, als er 1000 elementen in een populatie zijn, kunnen elke 10e element worden geselecteerd.

Een selectief monster is een krachtige techniek, maar het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de steekproef representatief is voor de populatie. Als de steekproef niet representatief is, bestaat het risico dat de resultaten van het onderzoek niet representatief zijn voor de gehele populatie.

Voorbeeld

Stel dat een marktonderzoeker een selectief monster wil nemen van een bepaalde stad om informatie te verzamelen over de bevolking van de stad. Om een representatieve steekproef te nemen, kan de marktonderzoeker stratificatie gebruiken en de stad verdelen in verschillende demografische groepen, zoals leeftijd, geslacht en etniciteit. Vervolgens kan een steekproef worden genomen uit elke stratum.

Conclusie

Selectief monster is een nuttige techniek om representatieve gegevens te verzamelen over een populatie die te groot is om te onderzoeken. Er zijn verschillende manieren waarop selectief monster kan worden gebruikt, zoals stratificatie, clusterselectie en systematisch selecteren. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de steekproef representatief is voor de gehele populatie, anders bestaat het risico dat de resultaten niet representatief zijn.

Stratificatie Clusterselectie Systematisch selecteren