SKU rentabilitet

SKU Rentabilitet

SKU står for “Stock Keeping Unit” og refererer til et unikt identifikationsnummer, der bruges til at spore en bestemt vare i en butik eller et lager. SKU rentabilitet er vigtig for detailhandlere og producenter, da det hjælper dem med at identificere, hvilke varer der er mest profitable.

For at beregne SKU rentabilitet, skal man tage hensyn til både omkostningerne ved at producere eller købe varen og indtægterne fra salget af den. En høj SKU rentabilitet betyder, at varen genererer en stor fortjeneste i forhold til dens omkostninger, mens en lav SKU rentabilitet indikerer, at varen ikke er særlig profitabel.

Et eksempel på SKU rentabilitet er, hvis en butik sælger to forskellige T-shirts: en designer T-shirt til $50 med en produktionsomkostning på $10 og en masseproduceret T-shirt til $10 med en produktionsomkostning på $5. Selvom designer T-shirten har en højere pris, kan den masseproducerede T-shirt have en højere rentabilitet på grund af dens lavere produktionsomkostninger.

Det er vigtigt for detailhandlere og producenter at analysere SKU rentabilitet regelmæssigt for at optimere deres sortiment og maksimere deres fortjeneste.

For mere information om SKU rentabilitet, se Wikipedia.