Opłacalność SKU

Zyskowność SKU

Zyskowność SKU odgrywa kluczową rolę w sukcesie każdego sklepu detalicznego. SKU, czyli Stock Keeping Unit, to unikalny identyfikator używany do śledzenia produktów w magazynie. Zyskowność SKU odnosi się do rentowności poszczególnych produktów na skutek sprzedaży.

Aby obliczyć zyskowność SKU, należy uwzględnić zarówno przychód ze sprzedaży danego produktu, jak i koszty związane z jego zakupem, przechowywaniem i dostarczeniem do klienta. Wzór na obliczenie zyskowności SKU to:

Zyskowność SKU = (Przychód ze sprzedaży – Koszty) / Przychód ze sprzedaży

Przykładowo, jeśli produkt generuje przychód ze sprzedaży w wysokości 1000 zł, a jego koszt zakupu i dostarczenia wynosi 700 zł, zyskowność SKU wynosi (1000-700) / 1000 = 0.3, czyli 30%.

Analiza zyskowności SKU pozwala sklepom detalicznym na identyfikację produktów, które przynoszą największe zyski oraz tych, które generują straty. Dzięki temu można podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące asortymentu i strategii cenowej.

  • Zyskowność SKU pomaga w optymalizacji asortymentu.
  • Pozwala na identyfikację nierentownych produktów.
  • Umożliwia monitorowanie efektywności działań marketingowych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zyskowności SKU, zapraszamy do odwiedzenia Wikipedia.