SKU lönsamhet

SKU lönsamhet

SKU står för Stock Keeping Unit och är en unik kod som används för att identifiera en specifik produkt inom ett företags lager. Att analysera SKU lönsamhet är viktigt för att optimera företagets försäljning och lönsamhet.

En produkt med hög SKU lönsamhet genererar en hög försäljningsintäkt i förhållande till dess kostnad. Det är därför viktigt att fokusera på att marknadsföra och sälja dessa produkter för att maximera företagets vinst.

Exempel på produkter med hög SKU lönsamhet kan vara lyxiga varor med hög marginal eller produkter som har en stor efterfrågan på marknaden. Å andra sidan kan produkter med låg SKU lönsamhet vara sådana som har en hög produktionskostnad i förhållande till deras försäljningspris.

För att analysera SKU lönsamhet kan företag använda sig av olika metoder såsom ABC-analys där produkter delas in i olika kategorier baserat på deras lönsamhet. På så sätt kan företaget fokusera på att maximera försäljningen av de produkter som genererar högst vinst.

För att lära dig mer om SKU lönsamhet, besök Wikipedia.