Underdelivery

Underlevering

Underlevering refererer til en situation, hvor en virksomhed ikke leverer de forventede resultater eller ydelser til en klient eller kunde. Dette kan ske af forskellige årsager, såsom utilstrækkelig planlægning, ressourcemangel eller manglende kommunikation.

Et eksempel på underlevering kan være, hvis en virksomhed lover at levere et produkt til en bestemt dato, men ikke er i stand til at opfylde denne deadline på grund af interne problemer. Dette kan resultere i utilfredse kunder og muligvis tab af forretning.

For at undgå underlevering er det vigtigt for virksomheder at have klare kommunikationskanaler, realistiske mål og planer samt tilstrækkelige ressourcer til at opfylde deres forpligtelser over for kunderne.

Det er også vigtigt, at virksomheder er proaktive i at identificere potentielle risici for underlevering og træffe foranstaltninger for at mindske dem, før de bliver et problem.

Eksempler på underlevering:

  • Ikke at levere et produkt til tiden
  • Manglende kvalitet i de leverede ydelser
  • Manglende kommunikation med kunderne

For mere information om underlevering, besøg Wikipedia.