Niewystarczająca dostawa

Poddostawa

Underdelivery jest terminem używanym w biznesie, który odnosi się do sytuacji, gdy dostawca nie spełnia wszystkich warunków umowy podczas dostarczania produktów lub usług. Jest to rodzaj niezgodności, która może prowadzić do niezadowolenia klienta i konsekwencji finansowych dla dostawcy.

Przykłady underdelivery

Przykłady underdelivery mogą obejmować opóźnienia w dostawie, brakujące elementy zamówienia, wadliwe produkty lub niedotrzymanie warunków umowy co do jakości lub ilości dostarczanych produktów.

Skutki underdelivery

Skutki underdelivery mogą być poważne dla dostawcy, w tym utrata reputacji, utrata klientów, kary finansowe i konieczność pokrycia kosztów związanych z naprawą błędów.

Jak uniknąć underdelivery?

Aby uniknąć underdelivery, dostawcy powinni dbać o dokładność i terminowość dostaw, monitorować jakość swoich produktów oraz komunikować się z klientami w razie jakichkolwiek problemów.

Link do artykułu na Wikipedii

Więcej informacji na temat underdelivery można znaleźć na Wikipedii.