Underleverans

Underleverans

Underleverans är en term som används inom affärsvärlden för att beskriva en situation där en leverantör inte kan uppfylla en beställd vara eller tjänst i tid eller enligt avtalade specifikationer. Det kan bero på olika faktorer som brist på råvaror, produktionsfel eller logistikproblem.

När en underleverans inträffar kan det leda till förseningar i produktionskedjan och påverka hela försörjningskedjan. Det kan också resultera i ekonomiska förluster för både leverantören och kunden.

För att undvika underleveranser är det viktigt att ha tydliga och transparenta kommunikationskanaler mellan leverantörer och kunder. Det är också viktigt att ha robusta system för att övervaka och hantera leveranskedjan.

Exempel på underleverans kan vara om en restaurang inte får leverans av färsk fisk i tid för att tillaga en specialrätt eller om en tillverkare av bilar inte får tillräckligt med däck från sin leverantör för att slutföra produktionen.

För att minimera risken för underleveranser är det viktigt att ha en bra planering och att ha backupplaner på plats för att kunna hantera oväntade händelser.

Källa: Wikipedia – Underleverans