Απόδοση

Απόδοση

Η απόδοση είναι ένας σημαντικός δείκτης που μετρά την αποδοτικότητα ενός επενδυτικού ή οικονομικού πόρου. Υπολογίζεται ως ο λόγος των εσόδων ή των αποδόσεων προς το κεφάλαιο που επενδύθηκε και μπορεί να εκφραστεί σε ποσοστιαία βάση.

Για παράδειγμα, αν ένας επενδυτής επενδύει 100 ευρώ και λαμβάνει 10 ευρώ κέρδος, η απόδοση θα είναι 10% (10 ευρώ κέρδος / 100 ευρώ επένδυση).

Η απόδοση είναι σημαντική για τη λήψη αποφάσεων επενδύσεων και την αξιολόγηση της αποδοτικότητας μιας επιχείρησης ή ενός επενδυτικού πορτοφολίου.

Παραδείγματα Απόδοσης:

  • Παράδειγμα 1: Επένδυση σε μετοχές με απόδοση 5%.
  • Παράδειγμα 2: Επένδυση σε ομόλογα με απόδοση 3%.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόδοση, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο στη Wikipedia: Yield (finance).