Tuotto

Saadot

Yield tarkoittaa sijoituksen tuottoa suhteessa sen arvoon. Yleisimmin sitä käytetään osakkeiden ja joukkovelkakirjalainojen kohdalla. Saadaksesi sijoituksen tuoton, sinun täytyy ottaa huomioon sekä mahdolliset osingot että arvonnousu.

Esimerkkejä

Esimerkiksi, jos ostat osakkeen 100 dollarilla ja se tuottaa vuodessa 5 dollaria osinkoa, sen yield on 5%. Jos osakkeen arvo myös nousee ja myyt sen seuraavana vuonna 110 dollarilla, kokonaistuotto olisi 15%.

Miksi Yield on tärkeä?

Yield auttaa sijoittajia arvioimaan sijoituksen kannattavuutta ja vertailemaan eri sijoitusmahdollisuuksia. Korkea yield voi olla houkutteleva, mutta se voi myös merkitä suurempaa riskiä.

Yhteenveto

Yield on tärkeä käsite sijoittamisessa, ja sen avulla voidaan arvioida sijoituksen tuottoa suhteessa sen arvoon. On tärkeää ottaa huomioon sekä osingot että arvonnousu kokonaistuoton laskemiseksi.

Lisätietoja: Yield Wikipedia