Výnos

Výnos

Výnos je dôležitým pojmom v oblasti finančníctva a investovania. Označuje percentuálny zisk alebo návratnosť investície. Výnos môže byť vyjadrený ako ročná percentuálna hodnota alebo ako absolútna suma peňazí.

Výnos sa vypočítava pomocou nasledujúceho vzorca:

Výnos = (Výnos – Náklady) / Náklady

Napríklad, ak investujete 100 eur do akcií a o rok neskôr je hodnota vašej investície 120 eur, váš výnos by bol 20%.

Výnos môže byť pozitívny, keď investícia prináša zisk, alebo negatívny, keď investícia prináša straty.

Je dôležité porovnávať výnosy rôznych investícií, aby ste mohli rozhodnúť, ktorá investícia je pre vás najvýhodnejšia.

Príklady výnosu:

  • Akciové fondy: Akciové fondy môžu mať výnos od -10% do +30% ročne v závislosti od výkonnosti trhu.
  • Nehnuteľnosti: Investícia do nehnuteľností môže prinášať výnos od 5% do 10% ročne v závislosti od situácie na trhu.
  • Dlhopisy: Dlhopisy môžu mať fixný výnos, ktorý sa pohybuje od 2% do 5% ročne.

Pre viac informácií o výnose navštívte Wikipedia.