Wydajność

Co to jest Yield?

Yield to wskaźnik określający stopę zwrotu z inwestycji. Jest to bardzo istotny parametr, który pozwala inwestorom ocenić efektywność inwestycji i porównać różne możliwości inwestycyjne.

Przykład Yield

Na przykład, jeśli inwestor zakupi obligacje o wartości 1000 złotych i otrzymuje z nich corocznie 50 złotych odsetek, to Yield tych obligacji wynosi 5%.

Rodzaje Yield

Istnieje wiele różnych rodzajów Yield, takich jak Yield to maturity (YTM), Current Yield czy Dividend Yield. Każdy z tych wskaźników ma swoje zastosowanie w zależności od rodzaju inwestycji.

Podsumowanie

Wniosek jest taki, że znajomość pojęcia Yield jest niezbędna dla każdego inwestora, który chce efektywnie zarządzać swoimi finansami i osiągać satysfakcjonujące zyski.

Więcej informacji na temat Yield na Wikipedii