Αρχή των ογδόντα είκοσι

Αρχή του Ογδοντάπεντα (Eighty-Twenty Principle)

Η αρχή του Ογδοντάπεντα, επίσης γνωστή ως ο Νόμος του Παρένθετου, είναι ένα βασικό πρότυπο στην οικονομική και κοινωνική θεωρία. Σύμφωνα με αυτήν την αρχή, περίπου το 80% των αποτελεσμάτων προέρχεται από το 20% των αιτιών. Αυτό σημαίνει ότι μια μικρή ποσότητα προσόντων προκαλεί τη μεγαλύτερη επίδραση.

Ένα παράδειγμα της αρχής του Ογδοντάπεντα είναι η κατανομή του πλούτου σε μια κοινωνία. Σύμφωνα με την αρχή, το 20% του πληθυσμού κατέχει το 80% του συνολικού πλούτου. Αυτό συμβαίνει σε πολλές κοινωνίες παγκοσμίως και αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της αρχής του Ογδοντάπεντα.

Η αρχή του Ογδοντάπεντα εφαρμόζεται επίσης στην επιχειρηματικότητα, όπου το 80% των πωλήσεων προέρχεται από το 20% των πελατών. Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση μπορεί να επικεντρωθεί στους κορυφαίους πελάτες της για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα Wikipedia.