Åttio-tjugo principen

Åttio-tjugoprincipen: Maximera resultat med minimal insats

Åttio-tjugoprincipen, även känd som Paretoprincipen, är en princip som säger att 80% av resultaten kommer från 20% av insatserna. Det betyder att majoriteten av effekterna kommer från en mindre del av orsakerna.

En vanlig tillämpning av åttio-tjugoprincipen är inom affärsvärlden, där det ofta visar sig att 20% av kunderna står för 80% av omsättningen. Genom att fokusera på denna kundgrupp kan företaget maximera sina intäkter med minimal ansträngning.

Ett annat exempel är att 20% av ens uppgifter på jobbet genererar 80% av resultatet. Genom att identifiera och prioritera dessa uppgifter kan man effektivisera sin arbetsdag och uppnå bättre resultat.

För att dra nytta av åttio-tjugoprincipen är det viktigt att analysera och identifiera vilka insatser som ger mest värde och fokusera på att optimera dem. Genom att arbeta smartare istället för hårdare kan man uppnå ökad effektivitet och produktivitet.

Källa: Wikipedia – Åttio-tjugoprincipen