Princíp osemdesiatich dvadsiatich rokov

Osemdesiat-dvadsať pravidlo: Princíp efektívnosti

Osemdesiat-dvadsať pravidlo, tiež známe ako Pareto princíp, je manažérsky koncept, ktorý tvrdí, že približne 80% výsledkov pochádza z 20% príčin. Tento princíp sa často uplatňuje v rôznych oblastiach, od ekonómie a podnikania po sociológiu a produktivitu.

Napríklad, vo firme môže byť 80% ziskov generovaných len z 20% najlepšie predávajúcich produktov. Alebo v osobnom živote by sme mohli zistiť, že 80% našej šťastia pochádza len z 20% našich záľub.

Tento princíp nám môže pomôcť identifikovať kľúčové oblasti, na ktoré by sme sa mali sústrediť, aby sme dosiahli maximálny výsledok s minimálnym úsilím. Je dôležité vedieť, čo je pre nás najdôležitejšie a venovať svoj čas a zdroje týmto aspektom.

Použitie osemdesiat-dvadsať pravidla môže byť veľmi užitočné nielen v oblastiach podnikania a produktivity, ale aj pri riadení času a zlepšovaní osobného života.

Príklady aplikácie osemdesiat-dvadsať pravidla:

  • 80% tržieb firmy pochádza z 20% zákazníkov
  • 80% vašich úspechov v práci pochádza z 20% vašich úloh
  • 80% stresu vychádza z 20% problémov

Prečítajte si viac o Osemdesiat-dvadsať princípe na Wikipédii.