Αρχή Pareto

Αρχή του Παρέτο

Η Αρχή του Παρέτο (ή 80/20 κανόνας) είναι ένα αρχέγονο πρότυπο που αναφέρει ότι συνήθως το 80% των αποτελεσμάτων προέρχεται από το 20% των αιτιών. Αυτή η αρχή προήλθε από τον οικονομολόγο Βιλφρέντο Παρέτο και έχει εφαρμοστεί σε πολλούς τομείς όπως η οικονομία, η διοίκηση και η παραγωγικότητα.

Ένα παράδειγμα της Αρχής του Παρέτο είναι ότι το 80% των πωλήσεων μιας εταιρείας προέρχεται από το 20% των πελατών της. Επίσης, συχνά το 80% του κέρδους μιας επιχείρησης προέρχεται από το 20% των προϊόντων της. Η κατανόηση αυτής της αρχής μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση να εστιάσει τις προσπάθειές της στα σημαντικότερα στοιχεία που θα έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα Αρχή του Παρέτο στη Wikipedia.