Pareto-principen

Paretos princip

Paretos princip, även känd som 80/20-regeln, är en ekonomisk teori som fastställer att cirka 80% av resultaten kommer från 20% av ansträngningarna. Principen formulerades av den italienska ekonomen Vilfredo Pareto och har sedan dess använts inom olika områden som marknadsföring, ledarskap och produktivitet.

En vanlig tillämpning av Paretos princip är inom företagsvärlden, där det ofta anses att 80% av en företags intäkter kommer från 20% av dess kunder. Detta innebär att det är viktigt att fokusera på att behålla och vårda kärnkunderna för att maximera lönsamheten.

En annan exempel på Paretos princip är att 80% av en persons framgång på arbetsplatsen kan härledas till 20% av de insatser som görs. Detta betonar vikten av att identifiera och fokusera på de mest effektiva arbetsuppgifterna för att maximera produktiviteten.

Genom att förstå och tillämpa Paretos princip kan individer och organisationer effektivisera sina ansträngningar och uppnå önskade resultat på ett mer effektivt sätt.

För mer information, besök Wikipedia.