Paretov princíp

Pareto princíp

Pareto princíp, tiež známy ako 80/20 pravidlo, je koncept, ktorý tvrdí, že väčšina výsledkov v rôznych situáciách je generovaná menšinou príčin. Inými slovami, 80% dôsledkov pochádza z 20% príčin. Tento princíp bol pomenovaný po talianskom ekonómovi Vilfredovi Pareto, ktorý ho prvýkrát popísal v súvislosti s prerozdelením bohatstva v spoločnosti.

Na základe Pareto princípu sa tento vzťah často vyskytuje v rôznych oblastiach života. Napríklad, 20% zamestnancov v spoločnosti môže generovať 80% zisku, alebo 20% úsilia môže priniesť 80% úspechu. Tento princíp môže byť tiež aplikovaný vo vzťahu k efektívnosti a produktivite, kde sa zistilo, že väčšina výsledkov je dosiahnutá len malou časťou úsilia.

Preto je dôležité identifikovať kľúčové faktory, ktoré prispievajú k väčšine výsledkov a venovať im väčšiu pozornosť. Týmto spôsobom je možné dosiahnuť väčšiu efektivitu a úspech vo viacerých oblastiach života.

Príklady Pareto princípu:

  • 80% zisku v spoločnosti pochádza od 20% zamestnancov.
  • 80% problémov v softvéri je spôsobených 20% chybami kódu.
  • 80% času na projekte je venované 20% najdôležitejším úlohám.

Ak chcete získať ďalšie informácie o Pareto princípe, navštívte Wikipedia.