Pareto-periaate

Pareto-periaate

Pareto-periaate tunnetaan myös 80/20-sääntönä, joka tarkoittaa sitä, että noin 80% seurauksista johtuu noin 20% syistä. Periaate on nimetty italialaisen taloustieteilijä Vilfredo Pareton mukaan, joka huomasi tämän ilmiön tutkiessaan tuloeroja. Pareto-periaate on sovellettavissa moniin eri tilanteisiin, kuten yritysmaailmassa, terveydenhuollossa ja henkilökohtaisessa elämässä.

Esimerkiksi yritysmaailmassa noin 80% yrityksen voitoista tulee noin 20% asiakkaista. Tämä tarkoittaa sitä, että keskittymällä näihin kannattaviin asiakkaisiin voidaan saavuttaa suuri osa liikevoitosta. Toisaalta terveydenhuollossa voidaan todeta, että noin 80% terveydenhuollon kustannuksista syntyy noin 20% potilaista. Tämä tarkoittaa sitä, että resursseja kannattaa kohdentaa näiden potilaiden hoitoon tehokkaasti.

Pareto-periaatetta voidaan hyödyntää myös omassa elämässä esimerkiksi ajanhallinnassa. Usein noin 20% tekemisestä tuottaa noin 80% tuloksista, joten keskittymällä näihin tärkeimpiin tehtäviin voidaan saavuttaa enemmän.

Lisätietoa Pareto-periaatteesta: Wikipedia