Θεωρία απόδοσης

Θεωρία Αναφοράς

Η θεωρία αναφοράς είναι μια ψυχολογική θεωρία που εξετάζει πώς οι άνθρωποι ερμηνεύουν τη συμπεριφορά τους και των άλλων ατόμων γύρω τους. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, οι άνθρωποι τείνουν να εξηγούν τη συμπεριφορά τους βάσει εξωτερικών παραγόντων και εσωτερικών παραγόντων.

Ένα παράδειγμα αυτού είναι όταν κάποιος αποτυγχάνει σε ένα τεστ. Αν εξηγήσει την αποτυχία του λέγοντας ότι ήταν κουρασμένος εκείνη την ημέρα (εξωτερικός παράγοντας), τότε αυτός ο άνθρωπος ακολουθεί μια εξωτερική αναφορά. Αν όμως εξηγήσει την αποτυχία του λέγοντας ότι δεν ήταν αρκετά έξυπνος (εσωτερικός παράγοντας), τότε αυτός ο άνθρωπος ακολουθεί μια εσωτερική αναφορά.

Η θεωρία αναφοράς είναι σημαντική στην κατανόηση της συμπεριφοράς και των αλλαγών στη συμπεριφορά. Μελετά τον τρόπο με τον οποίο η αναφορά που κάνουμε στον εαυτό μας και στους άλλους επηρεάζει τις αντιδράσεις και τις ενέργειές μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα στη Wikipedia εδώ.