Νόμος Clayton

Ο Νόμος του Κλέιτον (Clayton Act)

Ο Νόμος του Κλέιτον είναι ένας νόμος που εγκρίθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1914 και έχει ως στόχο την προστασία του ανταγωνισμού στην αγορά. Ο Νόμος αυτός επιβάλλει περιορισμούς στη συνεργασία μεταξύ εταιρειών και απαγορεύει τις πρακτικές που έχουν ως στόχο τη μείωση του ανταγωνισμού.

Ένα παράδειγμα είναι η πρακτική του τιμολόγησης συμφωνημένης τιμής, όπου δύο εταιρείες συμφωνούν να τιμολογήσουν το προϊόν τους σε μία συγκεκριμένη τιμή, περιορίζοντας έτσι τον ανταγωνισμό στην αγορά.

Ο Νόμος του Κλέιτον έχει τεθεί σε εφαρμογή σε πολλές υποθέσεις ανταγωνισμού και έχει συμβάλει στη διατήρηση της διαφάνειας στις επιχειρηματικές σχέσεις.

Σημαντικό link: Νόμος του Κλέιτον στη Wikipedia