Ustawa Claytona

Clayton Act

Ustawa Claytona jest amerykańskim aktem prawnym, który został uchwalony w 1914 roku i ma na celu zapobieganie monopolom i praktykom antykonkurencyjnym. Akt ten uzupełnia ustawę Shermana z 1890 roku i stanowi ważny element amerykańskiego prawa antymonopolowego.

Ustawa Claytona zawiera przepisy dotyczące zakazów na konkretne działania, takie jak ceny różnicowane, umowy ekskluzywne oraz fuzje i przejęcia, które mogłyby ograniczyć konkurencję na rynku. Dzięki temu, przedsiębiorstwa są zmuszone do zachowania uczciwej konkurencji, co korzystnie wpływa na konsumentów poprzez lepsze ceny i większy wybór.

Przykładem zastosowania ustawy Claytona może być sprawa, w której firma X próbuje przejąć firmę Y, co mogłoby spowodować monopol na rynku. Dzięki Clayton Act, organy antymonopolowe mają możliwość zbadania tej transakcji i zdecydować, czy jest ona zgodna z przepisami antymonopolowymi.

  • Ustawa Claytona została uchwalona w 1914 roku.
  • Zakazuje praktyk antykonkurencyjnych i monopolistycznych działań.
  • Chroni konsumentów poprzez zachowanie uczciwej konkurencji.

Więcej informacji na temat Ustawy Claytona można znaleźć na Wikipedii.