Legea Clayton

Actul Clayton

Actul Clayton este o lege federală din Statele Unite ale Americii care a fost adoptată în anul 1914. Scopul principal al acestei legi este de a promova concurența pe piață și de a preveni practicile anticoncurențiale.

Unul dintre aspectele importante ale Actului Clayton este interzicerea fuziunilor și achizițiilor care ar putea duce la crearea unui monopol sau la restricționarea concurenței. De exemplu, dacă două companii mari din același sector doresc să se unească pentru a controla întreaga piață, această fuziune ar putea fi considerată ilegală conform Actului Clayton.

În plus, Actul Clayton interzice practicile anticoncurențiale, cum ar fi fixarea prețurilor, divizarea pieței sau acordurile de limitare a concurenței. Aceste practici sunt considerate ilegale și pot fi sancționate conform legii.

În concluzie, Actul Clayton este o lege importantă în domeniul concurenței din Statele Unite ale Americii, care protejează interesele consumatorilor și promovează un mediu concurențial sănătos pe piață.

Exemple de practici interzise conform Actului Clayton:

  • Fixarea prețurilor între mai multe companii pentru a elimina concurența;
  • Acordurile de divizare a pieței pentru a evita competiția directă;
  • Fuziunile care ar duce la crearea unui monopol într-un anumit sector.

Pentru mai multe informații despre Actul Clayton, puteți accesa aici.