Οικονομικό κέρδος

Οικονομικό Κέρδος

Το οικονομικό κέρδος είναι η διαφορά μεταξύ του συνολικού εισοδήματος που παράγεται από μια επιχείρηση και του συνολικού κόστους παραγωγής της. Αποτελεί έναν σημαντικό δείκτη για την επιτυχία και τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.

Για παράδειγμα, αν μια εταιρεία έχει συνολικά έσοδα 100.000 ευρώ και συνολικά έξοδα παραγωγής 80.000 ευρώ, το οικονομικό κέρδος της είναι 20.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση καταφέρνει να παράγει κέρδος μετά την κάλυψη όλων των εξόδων της.

Το οικονομικό κέρδος είναι σημαντικό για την ανάπτυξη της επιχείρησης και την ανταγωνιστικότητά της στην αγορά. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επένδυση σε νέους τομείς ή την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το οικονομικό κέρδος, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα της Βικιπαίδειας.