Προϋπολογισμός ανταγωνιστικής ισοτιμίας

Ανταγωνιστική παραγωγική προϋπολογισμού

Η ανταγωνιστική παραγωγική προϋπολογισμού είναι μια μέθοδος προϋπολογισμού που βασίζεται στην ανάλυση των δαπανών των ανταγωνιστών σας. Σκοπός της είναι να διασφαλίσει ότι η εταιρεία σας δαπανά σε επίπεδα που είναι ανταγωνιστικά, αλλά και βιώσιμα για την επιχείρησή σας.

Ένα παράδειγμα ανταγωνιστικής παραγωγικής προϋπολογισμού είναι όταν μια εταιρεία καθορίζει το μερίδιό της στην διαφήμιση βάσει του μεριδίου των ανταγωνιστών της στην αγορά. Αυτό μπορεί να βοηθήσει την εταιρεία να διατηρήσει την ανταγωνιστική της θέση χωρίς να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της.

Με την ανάλυση της αγοράς και των ανταγωνιστών σας, μπορείτε να καταλήξετε σε έναν προϋπολογισμό που θα είναι ισορροπημένος και αποδοτικός για την επιχείρησή σας.

Παράδειγμα: Η εταιρεία Α έχει δαπανήσεις διαφήμισης 100.000€ και έχει μερίδιο αγοράς 20%. Η εταιρεία Β έχει δαπανήσεις διαφήμισης 150.000€ και έχει μερίδιο αγοράς 30%.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η εταιρεία Α μπορεί να υιοθετήσει έναν ανταγωνιστικό προϋπολογισμό για τη διαφήμισή της που θα είναι στα επίπεδα των ανταγωνιστών της αλλά και θα της επιτρέψει να διατηρήσει τη θέση της στην αγορά.

Περισσότερα στη Wikipedia