Konkurrenskraftig paritetsbudgetering

Konkurrenskraftig budgetering

Konkurrenskraftig budgetering är en strategi där företag väljer att spendera liknande belopp på marknadsföring och reklam som deras närmaste konkurrenter. Genom att följa denna metod hoppas företagen kunna behålla eller öka sin marknadsandel och konkurrenskraft.

Genom att använda konkurrenskraftig budgetering kan företag undvika att över- eller underskatta sina marknadsföringskostnader. Istället kan de få en bättre förståelse för vad deras konkurrenter gör och anpassa sin egen marknadsföring därefter.

Ett exempel på konkurrenskraftig budgetering är när en bilförsäljare bestämmer sig för att spendera lika mycket på reklam som deras största konkurrent. Genom att göra detta kan de försäkra sig om att deras budskap når ut till samma målgrupp och att de inte hamnar efter i marknadsföringsstrategin.

Genom att använda en konkurrenskraftig budgetering kan företag skapa en mer jämn och förutsägbar marknadsföringsbudget, samtidigt som de kan hålla sig konkurrenskraftiga på marknaden.

För mer information om konkurrenskraftig budgetering, besök Wikipedia.