Konkurenčné paritné rozpočtovanie

Konkurenčná rovnováha v rozpočtovaní

Konkurenčná rovnováha v rozpočtovaní je prístup, ktorý sa používa na určenie rozpočtu pre marketingové aktivity. Pri tomto prístupe sa organizácia snaží udržať si konkurenčnú pozíciu na trhu a zabezpečiť, že jej marketingové výdavky sú porovnateľné s výdavkami konkurentov.

Jedným zo spôsobov, ako dosiahnuť konkurenčnú rovnováhu v rozpočtovaní, je použitie benchmarkingu. Benchmarking umožňuje organizácii porovnávať svoje výdavky na marketing s výdavkami konkurentov a identifikovať oblasti, v ktorých by mohla zlepšiť svoju efektivitu.

Príkladom konkurenčnej rovnováhy v rozpočtovaní môže byť situácia, keď spoločnosť zistí, že jej konkurenti investujú viac do online reklamy. Na základe týchto informácií môže spoločnosť zvýšiť svoje výdavky na online reklamu, aby si udržala konkurenčnú výhodu.

Je dôležité, aby organizácia nezabudla brať do úvahy aj ďalšie faktory pri stanovovaní rozpočtu, ako sú jej ciele, trhové podmienky a dostupné zdroje.

  • Výhody konkurenčnej rovnováhy v rozpočtovaní:
  • Pomáha udržať konkurenčnú pozíciu na trhu
  • Podporuje efektívne využívanie marketingových výdavkov
  • Poskytuje informácie o stratégiách konkurentov

Pre viac informácií o konkurenčnej rovnováhe v rozpočtovaní môžete navštíviť Wikipédiu.