Χαρακτηρισμός πρώτης επαφής

Πρώτη Απόδοση Αφής

Η πρώτη απόδοση αφής είναι μια μέθοδος ανάλυσης του τρόπου με τον οποίο οι καταναλωτές αλληλεπιδρούν με διαφημιστικά μηνύματα ή περιεχόμενο πριν λάβουν μια συγκεκριμένη δράση. Στην πρώτη απόδοση αφής, η αξία αποδίδεται στο πρώτο διαφημιστικό μήνυμα ή στο πρώτο κανάλι που ήρθε σε επαφή με τον καταναλωτή.

Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής μπορεί να έρθει σε επαφή με ένα διαφημιστικό μήνυμα μέσω μιας διαφήμισης στο Facebook και αργότερα να κάνει μια αγορά μετά από μια αναζήτηση στο Google. Στην περίπτωση της πρώτης απόδοσης αφής, η αξία θα αποδοθεί στη διαφήμιση στο Facebook, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επαφή που είχε ο καταναλωτής με το προϊόν ή την υπηρεσία.

Συνοψίζοντας, η πρώτη απόδοση αφής εστιάζει στον πρώτο τρόπο που ένας καταναλωτής έρχεται σε επαφή με ένα διαφημιστικό μήνυμα ή περιεχόμενο πριν λάβει μια συγκεκριμένη δράση.

Παράδειγμα Πρώτης Απόδοσης Αφής:

  • Καταναλωτής βλέπει διαφήμιση στο Facebook
  • Καταναλωτής κάνει αναζήτηση στο Google
  • Καταναλωτής κάνει αγορά

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο στη Wikipedia: Πρώτη Απόδοση Αφής