Johdanto

Johdanto

HTML (HyperText Markup Language) on ohjelmointikieli, jota käytetään verkkosivujen luomiseen. HTML-koodilla määritellään sivun rakennetta ja sisältöä, kuten otsikoita, kappaleita, linkkejä ja kuvia. HTML on perustana kaikille verkkosivuille ja se toimii yhteistyössä muiden teknologioiden, kuten CSS:n ja JavaScriptin kanssa.

HTML-koodi koostuu elementeistä, jotka on merkitty sulkumerkeillä. Esimerkiksi <p> -elementtiä käytetään kappaleiden määrittelyyn ja <h2> -elementtiä käytetään otsikoiden määrittelyyn.

Alla on esimerkki yksinkertaisesta HTML-koodista, joka sisältää otsikon, kappaleen ja luettelon:

<h2> HTML Esimerkki </h2> <p> Tämä on esimerkki HTML-koodista. </p> <ul> <li> Ensimmäinen kohta </li> <li> Toinen kohta </li> <li> Kolmas kohta </li> </ul>

HTML on avoin standardi ja sitä ylläpitää World Wide Web Consortium (W3C). Lisätietoja HTML:stä löytyy Wikipediasta.