Wprowadzenie

Wprowadzenie

Język HTML (HyperText Markup Language) jest podstawowym językiem używanym do tworzenia stron internetowych. Jest to język znaczników, który definiuje strukturę i wygląd zawartości strony internetowej. Każdy element na stronie, taki jak nagłówek, paragraf czy lista, jest definiowany za pomocą odpowiednich znaczników HTML.

Na przykład, aby stworzyć nagłówek drugiego poziomu używamy znacznika <h2>, a następnie wpisujemy treść nagłówka. Podobnie, aby stworzyć paragraf używamy znacznika <p> i wpisujemy treść paragrafu. Możemy również tworzyć listy za pomocą znaczników <ul> (nienumerowana lista) i <ol> (numerowana lista), a następnie elementy listy definiujemy za pomocą znacznika <li>.

HTML pozwala również na dodanie elementów wyróżnionych, takich jak pogrubienie tekstu za pomocą znacznika <strong>. Dzięki temu możemy podkreślić ważne informacje na stronie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o języku HTML, zapraszamy do odwiedzenia strony na Wikipedii.