Inledning

Vad är HTML?

HTML står för HyperText Markup Language och är det språk som används för att skapa och strukturera webbsidor på internet. HTML-koden består av olika taggar och element som talar om för webbläsaren hur innehållet ska visas för användaren.

Exempel på HTML-taggar

En vanlig tagg i HTML är <p> som används för att skapa stycken med text på en webbsida. En annan vanlig tagg är <ul> som används för att skapa en osorterad lista med punkter.

Lista med HTML-element

  • <h1> – används för att skapa en rubrik av högsta nivå
  • <img> – används för att bädda in en bild på webbsidan
  • <a> – används för att skapa länkar till andra webbsidor

För att lära dig mer om HTML, besök Wikipedia.