Úvod

Úvod

HTML (HyperText Markup Language) je základným stavebným kameňom webu. Je to jazyk značkovania, ktorý sa používa na vytváranie webových stránok. HTML umožňuje štruktúrovať informácie na webovej stránke pomocou značiek a atribútov.

Príklad jednoduchého kódu HTML:

<html>
<head>
<title>Moja webová stránka</title>
</head>
<body>
<h1>Vitajte na mojej webovej stránke</h1>
<p>Toto je prvý odstavec mojej stránky</p>
</body>
</html>

Príklady značiek

HTML obsahuje mnoho rôznych značiek, ktoré sa používajú na formátovanie obsahu webovej stránky. Niektoré z najčastejšie používaných značiek sú:

  • <h1> – <h6>: značky pre nadpisy
  • <p>: značka pre odsek textu
  • <a>: značka pre odkazy
  • <img>: značka pre vkladanie obrázkov

HTML umožňuje aj vytváranie zoznamov pomocou značiek <ul> pre nečíslovaný zoznam a <ol> pre číslovaný zoznam.

Pre viac informácií o HTML môžete navštíviť Wikipedia.