Kustannukset luokituspistettä kohti

Kustannus per luokituspiste

Kustannus per luokituspiste on markkinointitutkimuksen käsite, joka mittaa mainonnan kustannuksia suhteessa mainoksen saamaan katsojamäärään. Tämä mittari auttaa mainostajia arvioimaan mainonnan tehokkuutta ja kannattavuutta.

Yksinkertaisin tapa laskea kustannus per luokituspiste on jakamalla mainoksen kustannus sen saaman luokituspisteen määrällä. Esimerkiksi, jos mainos maksoi 1000 euroa ja se saavutti 10 000 luokituspistettä, kustannus per luokituspiste olisi 0,10 euroa.

Kustannus per luokituspiste voi vaihdella eri mainoskanavien ja -muotojen välillä. Esimerkiksi televisiomainonta voi olla kalliimpaa kuin digitaalinen mainonta, mutta samalla se voi tavoittaa suuremman yleisön.

Verrattaessa eri mainosstrategioita ja -kampanjoita, kustannus per luokituspiste auttaa mainostajia tekemään parempia päätöksiä ja optimoimaan mainonnan budjettiaan.

Lähteet:

  • https://fi.wikipedia.org/wiki/Luokituspiste