Koszt za punkt ratingowy

Koszt za punkt ratingowy

Koszt za punkt ratingowy jest miarą wydatków reklamodawcy w stosunku do osiągniętej widowni. Jest to istotne narzędzie w branży reklamowej, które pomaga określić efektywność kampanii reklamowej.

Wzór na obliczenie kosztu za punkt ratingowy to:

Koszt za punkt ratingowy = Koszt kampanii reklamowej / Liczba osiągniętych punktów ratingowych

Na przykład, jeśli reklamodawca wydał 100 000 zł na kampanię reklamową, a osiągnął 100 punktów ratingowych, koszt za punkt ratingowy wynosi 1000 zł.

Im niższy koszt za punkt ratingowy, tym bardziej efektywna jest kampania reklamowa. Dlatego reklamodawcy starają się osiągać jak najwięcej punktów ratingowych przy jak najniższych kosztach.

Przykłady kosztu za punkt ratingowy:

  • Kampania A: Koszt – 50 000 zł, Punkty ratingowe – 50, Koszt za punkt ratingowy – 1000 zł
  • Kampania B: Koszt – 80 000 zł, Punkty ratingowe – 100, Koszt za punkt ratingowy – 800 zł
  • Kampania C: Koszt – 120 000 zł, Punkty ratingowe – 150, Koszt za punkt ratingowy – 800 zł

W powyższych przykładach kampania B jest najbardziej efektywna, ponieważ osiągnęła najniższy koszt za punkt ratingowy.

Więcej informacji na temat kosztu za punkt ratingowy można znaleźć na Wikipedii.