Kostnad per betygspoäng

Kostnad per betygsenhet

Kostnaden per betygsenhet är ett vanligt mått inom marknadsföring och reklambranschen för att bedöma effektiviteten av olika reklamkampanjer. Det beräknas genom att ta kostnaden för en reklamkampanj och dela det med antalet ratingpoäng eller tittare som kampanjen når.

Exempelvis, om en reklamkampanj kostar 100 000 kr och når en målgrupp som genererar 10 ratingpoäng, blir kostnaden per betygsenhet 10 000 kr (100 000 kr / 10 ratingpoäng).

Genom att beräkna kostnaden per betygsenhet kan marknadsförare och annonsörer jämföra effektiviteten av olika kampanjer och välja de som ger bäst valuta för pengarna.

Fördelar med att använda kostnad per betygsenhet inkluderar:

Enkelhet att jämföra olika kampanjer Möjlighet att optimera reklamstrategin för att maximera ROI Bättre förståelse för hur effektiv reklamkampanjen är

Genom att använda kostnaden per betygsenhet kan marknadsförare fatta mer informerade beslut och maximera avkastningen på sina investeringar i reklam.

Källa: Wikipedia – Ratingpunkt