PCR

PCR:n perusteet

PCR (Polymerase Chain Reaction) on menetelmä, jota käytetään DNA:n monistamiseen in vitro eli laboratorio-olosuhteissa. PCR-menetelmä perustuu DNA-polymeraasin entsyymin kykyyn katalysoida DNA:n replikaatiota tietyissä lämpötilaolosuhteissa.

PCR:n vaiheet

PCR-reaktio koostuu yleensä kolmesta vaiheesta: denaturaatio, annealing ja elongaatio. Denaturaatiossa DNA:n kaksoiskierteinen rakenne puretaan yksijuosteiseksi. Annealing-vaiheessa primereiden kiinnittyminen DNA:han tapahtuu. Elongaatiovaiheessa DNA-polymeraasi alkaa lisätä uusia emäksiä primereiden avulla.

PCR:n käyttökohteet

PCR-menetelmää käytetään laajalti erilaisiin tarkoituksiin, kuten geenien monistamiseen, geenien ilmentymisen tutkimiseen, patogeenisten organismien tunnistamiseen sekä forensiikassa rikostutkinnassa.

Esimerkki PCR:n sovelluksesta

Yksi esimerkki PCR:n sovelluksesta on DNA-tutkimus rikostutkinnassa, jossa vertaillaan rikospaikalta löydettyä DNA:ta epäillyn DNA:han. PCR:n avulla voidaan monistaa DNA-näytteitä niin, että niistä saadaan tarpeeksi materiaalia analysointia varten.

Lue lisää PCR:stä Wikipediasta.