PCR

Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR)

Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) jest techniką biologiczną, która umożliwia wielokrotne kopiowanie fragmentów DNA. Metoda ta została wynaleziona w latach 80. XX wieku przez naukowca Kary’ego Mullisa i od tego czasu stała się niezwykle popularna w laboratoriach biologicznych na całym świecie.

PCR składa się z trzech podstawowych etapów:

  1. Denaturacja: Rozgrzewanie próbki do wysokiej temperatury powoduje rozdzielenie dwóch nici DNA.
  2. Hybrydyzacja: Obniżenie temperatury pozwala na przyłączenie starterów do każdej z nici DNA w celu rozpoczęcia syntezy nowego łańcucha DNA.
  3. Polimeryzacja: Zastosowanie polimerazy DNA pozwala na wydłużanie starterów i syntezę nowych nici DNA.

PCR znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach biologii, takich jak diagnostyka chorób, kryminalistyka czy biotechnologia. Dzięki tej metodzie można szybko i skutecznie otrzymać duże ilości konkretnej sekwencji DNA, co jest niezbędne w wielu badaniach naukowych.

Więcej informacji na temat Reakcji łańcuchowej polimerazy znajdziesz na stronie Wikipedia.