Poikkeama

Erotus

Discrepancy, eli erotus, viittaa tilanteeseen, jossa on olemassa ristiriita tai eroavuus kahden asian välillä. Tämä voi ilmetä esimerkiksi kahden eri tietolähteen välillä tai odotetun ja todellisen tuloksen välillä.

Discrepancy voi olla merkittävä asia liiketoiminnassa, esimerkiksi talousraporttien tarkastelussa. Jos raporttien välillä on suuria eroavuuksia, se voi merkitä virheitä laskelmissa tai jopa petosta.

Esimerkiksi, jos yrityksen myyntiraportissa näkyy suuria eroja verrattuna varaston määrään, se voi olla merkki varastovarkaudesta tai laskentavirheestä.

On tärkeää tunnistaa ja selvittää mahdolliset erotukset eri tietolähteiden välillä, jotta voidaan varmistaa tietojen luotettavuus ja oikeellisuus.

Esimerkkejä Discrepancyista:

  • Myynnissä ja varastossa: Jos myyntiluvut eivät vastaa varaston määrää, siinä voi olla jokin virhe.
  • Budjetoidussa ja toteutuneessa kulutuksessa: Jos budjetoitu ja toteutunut kulutus eroavat merkittävästi, se voi olla merkki tehottomasta budjetoinnista.
  • Markkinointikampanjan odotetut ja todelliset tulokset: Jos kampanjan odotetut ja todelliset tulokset ovat ristiriidassa, se voi tarkoittaa huonoa suunnittelua tai toteutusta.

Discrepancyjen tunnistaminen ja korjaaminen on tärkeää liiketoiminnan tehokkuuden ja kannattavuuden kannalta.

Lisätietoja aiheesta löytyy Wikipediasta.