Diskrepans

Discrepancy

En discrepancy är en skillnad eller avvikelse mellan två eller flera saker. Det kan handla om en skillnad i åsikter, resultat eller information.

Exempel på en discrepancy är om två olika källor ger olika uppgifter om samma händelse. Det kan också handla om en skillnad mellan förväntningar och verkligheten, vilket kan leda till missnöje eller konflikter.

Det är viktigt att vara medveten om och hantera discrepancies på ett konstruktivt sätt för att undvika missförstånd och problem.

  • Exempel 1: En discrepancy i en rapport kan leda till felaktiga beslut om inte upptäcks i tid.
  • Exempel 2: En discrepancy i uppfattningar mellan två personer kan leda till en konstruktiv diskussion för att hitta en gemensam lösning.

För mer information om discrepancy, besök Wikipedia.