1937 Miller-Tydings Resale Price Maintenance Act

Miller-Tydings Resale Price Maintenance Act uit 1937

Het Miller-Tydings Resale Price Maintenance Act uit 1937 is een federale wet die het opleggen van verkoopsprijzen in de Amerikaanse detailhandel beperkt. De wet maakt het voor producenten niet langer mogelijk om verkoopsprijzen van hun producten op te leggen aan detailhandelaren. De wet is bedoeld om prijsafspraken tussen producenten en detailhandelaren te voorkomen en zo concurrentie in de markt te bevorderen.

Hoewel de wet de prijsafspraken tussen producenten en detailhandelaren verbiedt, staat het detailhandelaren nog steeds vrij om onderling prijsafspraken te maken. De wet beperkt ook de mogelijkheid van producenten om speciale kortingen te geven aan hun detailhandelaren, zolang deze kortingen niet gebruikt worden om de verkoopsprijzen in de detailhandel te beïnvloeden.

De wet is bedoeld om consumenten te beschermen tegen hogere prijzen voor producten die geproduceerd worden door producenten die hun detailhandelaren dwingen om een bepaalde verkoopprijs op te leggen. Door deze wet kunnen consumenten er zeker van zijn dat de prijzen die zij betalen voor producten die geproduceerd worden door producenten met een dergelijk verkoopsbeleid in lijn zijn met de prijzen die worden geboden door andere detailhandelaren.

Voorbeelden

  • Een producent kan niet verplichten dat detailhandelaren een bepaalde prijs voor hun producten opleggen.
  • Producenten mogen geen kortingen geven die de verkoopsprijzen in de detailhandel beïnvloeden.
  • Detailhandelaren kunnen onderling prijsafspraken maken.

De wet is bedoeld om consumenten te beschermen tegen hogere prijzen voor producten die geproduceerd worden door producenten met een dergelijk verkoopsbeleid.

Gerelateerde links