Analiza czynnikowa

Analiza czynnikowa

Analiza czynnikowa jest techniką statystyczną używaną do redukcji złożoności danych poprzez identyfikację wzorców i zależności między zmiennymi. Jest to przydatne narzędzie w badaniach naukowych oraz w analizie danych biznesowych.

Proces analizy czynnikowej polega na identyfikacji czynników, które wpływają na zmienność danych. Następnie, te czynniki są wykorzystywane do zrozumienia struktury danych oraz do wyjaśnienia zależności między nimi.

Przykładowo, załóżmy że mamy zestaw danych dotyczących preferencji konsumenckich. Analiza czynnikowa może pomóc nam zidentyfikować czynniki, które wpływają na decyzje zakupowe konsumentów, takie jak cena, marka czy jakość produktu.

Zalety analizy czynnikowej:

  • Redukcja złożoności danych
  • Identyfikacja wzorców i zależności
  • Wyjaśnienie struktury danych

W celu przeprowadzenia analizy czynnikowej, istnieje wiele metod i technik, takich jak analiza czynnikowa eksploracyjna czy analiza czynnikowa konfirmacyjna.

Więcej informacji na temat analizy czynnikowej można znaleźć na Wikipedii.