Horisontal integration

Horisontal integration

Horisontal integration refererer til en strategi, hvor en virksomhed udvider sin forretning ved at erhverve eller fusionere med lignende virksomheder i samme branche. Dette kan give virksomheden mulighed for at opnå stordriftsfordele, reducere konkurrence og øge sin markedsandel.

Et eksempel på horisontal integration er fusionen mellem bilproducenterne Fiat og Chrysler i 2014. Ved at kombinere deres ressourcer og ekspertise kunne de to virksomheder opnå stordriftsfordele og styrke deres konkurrenceevne på markedet.

En anden måde, hvorpå virksomheder kan opnå horisontal integration, er gennem opkøb af konkurrenter. Et eksempel på dette er Facebooks opkøb af Instagram i 2012. Ved at erhverve en populær konkurrent kunne Facebook udvide sit produktudbud og styrke sin position på markedet for sociale medier.

Horisontal integration kan være en effektiv strategi for virksomheder, der ønsker at styrke deres konkurrenceevne og udvide deres forretning. Ved at samle ressourcer og ekspertise fra flere virksomheder i samme branche kan virksomheden opnå synergier og opnå vækst.

Kilder: