Horizontálna integrácia

Horizontálna integrácia

Horizontálna integrácia je stratégia, ktorá sa používa v oblasti podnikania a ekonomiky. Ide o proces, kedy spoločnosť získava alebo spojuje sa s inými firmami, ktoré sú v rovnakej fáze výrobného reťazca. Cieľom horizontálnej integrácie je zväčšiť trhový podiel spoločnosti a zlepšiť jej konkurenčnú pozíciu.

Príkladom horizontálnej integrácie môže byť spoločnosť v potravinárskom priemysle, ktorá sa spojí s iným výrobcom potravín. Týmto spojením môže spoločnosť získať väčšiu kontrolu nad distribúciou a zlepšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu.

  • Výhody horizontálnej integrácie:
  • Zväčšenie trhového podielu
  • Zlepšenie konkurenčnej pozície
  • Lepšia kontrola nad distribúciou

Horizontálna integrácia môže byť účinnou stratégiou pre spoločnosti, ktoré sa snažia zlepšiť svoju pozíciu na trhu a dosiahnuť konkurenčnú výhodu.

Zdroj: Wikipedia