Hurdle rate

Hvad er hurdle rate?

Hurdle rate, også kendt som minimumsafkastningskrav eller grænseafkastningsrate, er den minimumsprocent, som en investering eller projekt skal generere for at blive betragtet som rentabel. Hurdle rate bruges af virksomheder til at vurdere, om en investering er værd at forfølge.

Eksempel på hurdle rate

Lad os sige, at en virksomhed overvejer at investere i et nyt projekt, der forventes at generere en intern rente på 10%. Hvis virksomhedens hurdle rate er 8%, vil investeringen være rentabel og sandsynligvis blive forfulgt. Hvis hurdle rate derimod er 12%, vil investeringen blive betragtet som for risikabel og ikke rentabel.

Hvorfor er hurdle rate vigtig?

Hurdle rate er afgørende for virksomhedens beslutningsproces, da det hjælper med at sikre, at kapitalen investeres i projekter med en passende risiko- og afkastprofil. Ved at fastsætte en hurdle rate kan virksomheder undgå at investere i projekter, der ikke genererer tilstrækkeligt afkast for at retfærdiggøre investeringen.

Konklusion

Hurdle rate er en vigtig faktor for virksomheders investeringsbeslutninger og kan hjælpe med at sikre, at kapitalen investeres på en måde, der maksimerer afkastet for virksomheden og dens aktionærer.

Læs mere om hurdle rate på Wikipedia.