Rata Hurdle

Ce este rata de obstacole și cum este folosită în evaluarea investițiilor?

Rata de obstacole este o măsură utilizată în evaluarea investițiilor pentru a determina rentabilitatea acestora. Aceasta reprezintă rata de rentabilitate minimă pe care un investitor o așteaptă de la o investiție pentru a fi dispus să își asume riscul asociat acesteia. Practic, rata de obstacole reprezintă nivelul de performanță pe care o investiție trebuie să îl atingă pentru a fi considerată acceptabilă.

Să presupunem că un investitor dorește să investească într-un proiect și stabilește o rată de obstacole de 10%. Acest lucru înseamnă că proiectul trebuie să genereze o rentabilitate de cel puțin 10% pentru ca investitorul să fie mulțumit de investiția sa. Dacă proiectul nu atinge această rată de rentabilitate, investitorul ar putea decide să nu investească sau să caute alte oportunități mai profitabile.

Cum se calculează rata de obstacole?

Rata de obstacole poate fi calculată în mai multe moduri, însă cel mai des este utilizată formula de actualizare a fluxului de numerar. Această metodă implică estimarea tuturor fluxurilor de numerar pe care investiția le va genera și actualizarea acestora la valoarea prezentă utilizând rata de obstacole.

Formula pentru calcularea valorii actuale nete (VAN) este:

VAN = Σ CFt / (1 + r) ^ t

Unde:

CFt reprezintă fluxul de numerar în perioada t r reprezintă rata de obstacole t reprezintă perioada de timp

Dacă VAN este mai mare decât zero, înseamnă că investiția depășește rata de obstacole și este considerată acceptabilă. În schimb, dacă VAN este mai mic decât zero, investiția nu atinge rata de obstacole și este considerată neprofitabilă.

Exemplu practic

Să presupunem că o companie dorește să investească într-un nou proiect și stabilește o rată de obstacole de 12%. După evaluarea tuturor fluxurilor de numerar estimate, se calculează că VAN pentru proiect este de 15%. Acest lucru înseamnă că proiectul depășește rata de obstacole de 12% și este considerat profitabil pentru companie.

Pe de altă parte, dacă VAN pentru același proiect ar fi fost de 8%, acesta ar fi fost sub rata de obstacole de 12% și ar fi fost considerat neprofitabil. Compania ar putea decide să nu investească în proiect sau să își reevalueze strategia pentru a atinge o rentabilitate mai mare.

În concluzie, rata de obstacole joacă un rol crucial în evaluarea investițiilor și în luarea deciziilor de investiții. Aceasta ajută investitorii să stabilească standarde clare de performanță pentru investiții și să evalueze dacă acestea sunt rentabile sau nu.

Pentru mai multe informații despre rata de obstacole, puteți accesa acest link.