Hurdle rate

Vad är hinderpris?

Hinderpriset är den lägsta avkastningsnivån som en investerare kräver för att vara villig att investera i ett visst projekt eller företag. Det kan också kallas en avkastningsförväntning eller avkastningskrav. Hinderpriset används ofta för att bedöma lönsamheten i en investering och för att jämföra olika investeringsmöjligheter.

Om hinderpriset inte uppnås kan investerare välja att inte investera i projektet eller företaget. Det är därför viktigt att noggrant analysera och räkna på projektet för att säkerställa att hinderpriset kan uppnås eller överträffas.

Exempel på hinderpris

Anta att en investerare har ett hinderpris på 10% för att investera i ett nytt företag. Om företaget bara kan generera en avkastning på 8%, kommer investeraren att avstå från att investera eftersom avkastningen är lägre än hinderpriset. Å andra sidan, om företaget kan generera en avkastning på 12%, kommer investeraren förmodligen att investera eftersom avkastningen överstiger hinderpriset.

Sammanfattning

Hinderpriset är en viktig faktor att beakta vid investeringsbeslut och kan variera beroende på investerare och risknivå. Det är avgörande att förstå och beräkna hinderpriset noggrant för att säkerställa en lönsam investering.

Läs mer om hinderpris på Wikipedia.