Keiretsu

Keiretsu

Keiretsu er en form for forretningsorganisation i Japan, der består af en gruppe af virksomheder, der er tæt forbundet med hinanden gennem ejerskab og gensidige interesser.

Et eksempel på et keiretsu er Mitsubishi Group, der består af en række virksomheder inden for forskellige brancher, herunder bilproduktion, finansiering og elektronik.

Inden for et keiretsu samarbejder virksomhederne tæt sammen og deler ressourcer og ekspertise for at opnå konkurrencefordele på markedet.

Keiretsu-modellen har været en vigtig del af Japans økonomi og har bidraget til landets økonomiske vækst og succes på verdensplan.

Et keiretsu adskiller sig fra en vestlig virksomhedsgruppe ved at have en tættere og mere langsigtet samarbejdsmodel, der fokuserer på stabilitet og bæredygtighed.

Læs mere om Keiretsu på Wikipedia.