Keiretsu

Čo je Keiretsu?

Keiretsu je japonský obchodný model, ktorý spočíva vo vzájomne prepojených podnikoch a spoločnostiach, ktoré majú spoločné investície, zdieľajú informácie a vzájomne sa podporujú. Tieto vzťahy môžu byť formálne alebo neformálne a zvyčajne existujú medzi veľkými korporáciami a ich dodávateľmi.

Typy keiretsu

Existujú dva hlavné typy keiretsu:

  • Horizontalné keiretsu: Spojenie podnikov z rovnakého odvetvia, ktoré sa zameriavajú na rôzne aspekty výrobného procesu.
  • Vertikálne keiretsu: Spojenie podnikov z rôznych odvetví, ktoré sú spojené vertikálne v rámci dodávateľskej reťazca.

Výhody a nevýhody keiretsu

Keiretsu môže priniesť viaceré výhody, ako je zlepšená koordinácia medzi spoločnosťami, zdieľanie know-how a technológií, ale aj nevýhody, ako je obmedzenie konkurencie a možná zneužívanie dominantného postavenia na trhu.

Pre viac informácií navštívte Wikipedia.