Keiretsu

Vad är ett Keiretsu?

Ett Keiretsu är en form av affärsorganisation som är vanligt förekommande i Japan. Det består av en grupp företag som är tätt sammanbundna genom ägar- och affärsrelationer. Dessa företag samarbetar och stöder varandra i olika affärsaktiviteter.

Det finns två typer av Keiretsu: horisontella och vertikala. Horisontella Keiretsu består av företag som är aktiva inom olika branscher men ändå har gemensamma intressen. Vertikala Keiretsu å andra sidan består av företag som är kopplade till varandra genom en supply chain, där ett företag tillverkar komponenter som används av ett annat företag.

Exempel på Keiretsu i Japan är Mitsubishi Group och Sumitomo Group. Dessa företagsgrupper är kända för sin långvariga historia och starka affärsrelationer.

Genom att vara en del av ett Keiretsu kan företag dra nytta av gemensamma resurser och kunskap, vilket kan öka deras konkurrenskraft på marknaden.

För mer information om Keiretsu, besök Wikipedia.