Keiretsu

Czym jest Keiretsu?

Keiretsu to japoński termin oznaczający grupę powiązanych ze sobą firm, które współpracują ze sobą w celu wzajemnego wsparcia i osiągnięcia wspólnych celów. Keiretsu można podzielić na dwa główne rodzaje: horizontalne (działające w różnych branżach) i verticalne (działające w tej samej branży).

Przykłady Keiretsu

Jednym z najbardziej znanych przykładów keiretsu jest Mitsubishi Group, który skupia się głównie na produkcji samochodów, elektroniki i finansów. Inny przykład to Sumitomo Group, który działa głównie w branży handlowej i bankowej.

Zalety Keiretsu

  • Wzajemne wsparcie między firmami
  • Możliwość dzielenia się zasobami i wiedzą
  • Stabilność finansowa

Wady Keiretsu

  • Ryzyko konfliktu interesów
  • Brak konkurencji na rynku
  • Trudności w wprowadzeniu innowacji

Keiretsu są jednym z charakterystycznych elementów japońskiego modelu biznesowego i odgrywają istotną rolę w gospodarce kraju.

Więcej informacji na temat Keiretsu można znaleźć na Wikipedii.